Reference

 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Česká zemědělská univerzita Praha
 • Masarykova univerzita Brno
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
 • Ústav geoniky Brno
 • Lesy České republiky, s.p.
 • VÚKOZ Silva Taroucy Průhonice
 • VÚLHM Jíloviště Strnady
 • A.KTI Brno
 • Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
 • VÚMOP Praha
 • Chovatelské družstvo Impuls Bobrová
 • Sdružení Podané ruce Brno
 • Mott Mac Donald Praha
 • Vodárny a kanalizace Brno
 • Teplárny Brno
 • IBF International Consulting Brusel, Belgie
 • AGRECO Brusel, Belgie
 • All-In Translations, Itálie (Orsetta Spinola)
 • Language Service, Španělsko (Chiara Salvia)
 • Mezinárodní projekty: LIFE+, TAIEX, Leonardo da Vinci, Sokrates, Mobilizing Re-Urbanization on Condition of Demographic Change, PAWS
 • Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko
 • Zemědělský výzkum spol. s r.o. Troubsko
 • EGO Zlín, spol. s r.o.